KorvOlles etiketter

Våra etiketter är skapade av konstnär Jan-Bertil Andersson.

"Jan-Bertil Andersson är en mångsidig konstnär som växelvis arbetar med grafik, måleri, skulptur, bokillustrationer och artists books. Främst är han en tecknare som söker fästpunkter i de valör rika skiftningarna mellan ljus och mörker, i tillvarons ständigt förvandlande rörelsemönster. Materialen, liksom formaten skiftar – ibland väljer han små skisser eller intima etsningar men lika ofta kan han gå upp i format och skapa stora målningar och rumsliga, skulpturala installationer.

Men det är i själva tecknandet allting börjar. I linjer som har känslig nerv och intensiv närvaro och med vilka han både kan upptäcka och upplösa olika slags världar. Det är linjer som framkallar och synliggör och som undersöker alla tänkbara dimensioner hos människan. Som följer hennes skiftande och uttrycksfulla kroppsspråk och tar sig rakt in i vårt gemensamma, existentiella livsrum. Inte sällan fångar han hur den lilla människan finner sitt utrymme i det stora stadslandskapet.

Den tecknade linjen skapar förtätningar och förskjutningar i bildrummen. Framför allt uppmanar den till ett aktivt seende och att en direkt kontakt upprättas mellan motiven och betraktarens blick. För det mesta i Jan-Bertil Andersson bildvärld handlar om hur den första påtagliga och personliga iakttagelsen – som stundtals kan vara både oplanerad och slumpartad – kan växa ut och bli till en gränslös och allmängiltig berättelse. En berättelse om människan – och om det mänskliga och omänskliga i våra livsrörelser." - Thomas Kjellgren

Representerad
British Museum London, Nationalmuseum Stockholm, Statens Konstråd, Göteborgs Konstmuseum, Kristianstads Länsmuseum, Ystads Konstmuseum, Borås Konstmuseum